سرقت چکهای سفید امضاء و سوء استفاده از آنها

سلام وقت بخیر سوالی داشتم بنده دو فقره چک سفید امضا ازم سرقت شده و خرج نوشتن خرج کردن برای خرید ملک کار داداش و زن داداشم بوده ولی جای قید نشده این چک برای،چی داده شده طرف هم سند زده به اسم زن داداشم ایا بنده برم شهادت بدم که این چک ها برای ملک خرج شده ملک به نام صاحب قبلی سند برگشت میخوره یا نه چون چک ها هم برگشت خورده

25 دی 1400 21

با درود؛
کاربر محترم؛ طبق رأی شماره 810 وحدت رویه دیوانعالی کشور؛ چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود..
حال در صورتیکه وقوع بیـع مشروط به وصـول ثمن معامله شده باشد‌، با برگشت چگهای ثمن مورد معامله، ملک به فروشنده برگشت داده می شود..
مؤید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی