آزمایش بارداری در طلاق توافقی چگونه است؟

دوعه برجه یازده وقت رسیدگی ب طلاق توافقی بنده هست و قراره نانه بدن برای ازمایش خون.من از دوستم باردار شدم و دوروزی هست سقط انجام دادم.آیا توی ازمایش خون ک از طرف دادگاه هست نشون خاهد داد ک باردار بودم؟

26 دی 1400 31
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی