درخواست صدور شناسنامه برای طفل

سلام.برای پسرم مشکل شناسنامه دارم.یعنی رسید از بیمارستان دارم.سهل انگاری کردم نرفتم بگیرم شناسنامه اش رو....

26 دی 1400 17

با درود؛
کاربر محترم؛ به استناد رسـید صادره از بیمارستان می توانید به اداره ثبت احوال محل مراجعه نموده و درخواست صدور شناسنامه برای طفل را بخواهید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی