تفاوت نفقه اقارب با نفقه زوجه چه تفاوتی دارد؟

با سلام و احترام سوالی داشتم نفقه اقارب چیست و چه تفاوتی با نفقه زوجه دارد؟

27 دی 1400 20

سلام سوال مهمی که در این خصوص مطرح است این است که نفقه اقارب چه تفاوتی با نفقه زوجه دارد و ویژگی ها و خصوصیات نفقه اقارب چیست برای پاسخ دادن به این سوال به ترتیب موضوعاتی همچون ناظر به آینده بودن فقیر بودن دریافت کننده نفقه دارا بودن پرداخت کننده نفقه و متقابل بودن نفقه اقارب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
١- نفقه اقارب ناظر بر آینده
طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی اقارب فقط نسبت به آتیه یا آینده می توانند مطالبه نفقه نمایند این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است و فلسفه اش این است که نفقه اقارب برای رفع احتیاج است بنابراین هرگاه احتیاج به نحوی رفع شده باشد دیگر تکلیفی برای نفقه دادن وجود ندارد.
۲- فقیر بودن مستحق نفقه
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی در مورد شرط فقر در استحقاق نفقه می گوید کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.
٣- تمکن مالی انفاق کننده
بر اساس ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد برای تشخیص تمكن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
۴- متقابل بودن نفقه اقارب '
نفقه اقارب بر خلاف نفقه زوجه یک تکلیف متقابل است یعنی اینکه خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این تکلیف را متقابلا دارا هستند.
مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر خود است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی