رجوع از هبه و نحوی اثبات آن

با سلام واینجانب وهمسرم ملکی را به مبلغ ۱۷۷ میلیون تومان خریداری کردیم که از این مبلغ همسرم ۳۰ میلیون پول نقد داشتند ونصف وام یعنی مبلغ ۲۵ میلیون تومان هم در وام مسکن سهیم بوده یعنی در مجموع ایشان مبلغ ۵۵ ملیلیون از کل مبلغ خونه خریداری شده را پرداخت نموده اند یعنی (۳۱درصد کل مبلغ) و من ۱۹درصد از کل خونه مورد نظر (یعنی ۱/۱۴دانگ ) را به ایشان هبه کردم ودر موقع تنظیم قولنامه از بنگاه دار خواستم قولنامه را سه دانگ سه دانگ به نام من وایشان تنظیم کند شاهدان وچک های پرداخت شده همگی گواه بر این موضوع هستند.واینکه ملک قبلی که فروخته شد وقسمتی ازپول این منزل پرداخت شد هم به نام بنده بوده. اینک قصد رجوع از هبه و باز پس گیری (۱/۱۴)دانگ منزل را دارم با توجه به نداشتن هبه نامه واینکه نمک در قولنامه وسند سه دانگ به نام ایشان شده من می توانم به حقم برسم

27 دی 1400 20

با سلام،کاربرگرامی چون قرارداد به صورت مبایعه نامه تنظیم شده و امضاء شده این شما هستید که باید هبه را اثبات و سپس رجوع از هبه نمایید والا در ظاهر امر بیع صورت گرفته و هبه با ایجاب و قبول و قبض صورت میگیرد.موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی