مشارکت در ساخت ومشکلات آن

سلام من مالک ملک هستم که مشارکت انجام دادیم و سازنده الان برای زدن سند بنام خریداران سهم کاری انجام نمی دهد و کار پایان کار نیمه تمام گذاشته ومن کار های پاینکار با پرداختی خود انجام دادم الان واحد های خریداری شد در شکایت خود به گفته وکیلشان با ید از این جانب شکایت کنند الان شکایت کردن الان در داد نامه ارسال شد نوشته شد که اینجام به تعرضی به سازند نموده ام یعنی چی

27 دی 1400 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی