تاجر در صورت بودن جنس دزدی در بار و عدم اطلاع چه کند

سلام آقا وکیل عالیقدر کسی از ایران مال تجارتی خرید کرده فرستاده افغانستان در جریان بار زدن شخص دومی بیخبر از صاحب مال یه گوشی دزدی میان بار گذاشته حال مال اون تجار بیخبر از همه چیز دست پلیس است تجار چی کار باید بکند؟ اون صاحب گوشی که دیپورت شده به کشورش؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
جناب وکیل صاحب سپاسگزارم بزودی تلفنی بتماس خواهم شد
27 دی 1400 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی