انتقال سند بنام دیگری و امتناع بعدی از عودت

سلام. با تشکر از پاسخ. بنده سند ملکی خودرو بخاطر در یافت وام بنام شخصی نمودم و مدت ده سال در رهن بانک قرار داشت پس از اتمام وام فک رهن ننوده ولی از باز گرداندن سند امتناع میکند و جهت تک برگی نمودن ان اقدام کرده است. لطفا راهنمایی بفرمایید باید چکار کنم. متشکرم.

28 دی 1400 13

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا شما باید با دلایل و مدارک کافی و شهادت شهود، بایستی مراتب صوری بودن انتقال ملک را اثبات نمایید و به استناد قرارداد تنظیمی فیمابین و یا ضمانت نأخوذه در این راستا، دادخواست الزام به استرداد و تنظیم سند بنام خودتان استفاده نمایید..
مؤیو باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی