ملکی

سلام یک سال پیش خانه ای را فروختم به بنده خدای با قولنامه دستی که قرار شفاهی شد دو ماهه پول مارو بدهد ولی درموعد مقرر نتوانست کل پول رابدهد وچند بار از ایشان وجه طلب کردیم ولی ایشان وجه داده خود را طلب کرد و پولش را به حسابش ریختم بدون اینکه قولنامه را از او بگیریم و ایشان بعد از دریافت پول از ما شکایت کرده و خواهان ملک شده است و یک بار هم ده روز مانده به وقت دادرسی شفاهی اعلام رضایت کرده در حضور چند نفر و مارو از رفتن به دادگاه منصرف نموده اما العان دوباره برایمان احضاریه امده برای قرار کارشناسی در دادگاه لطفا راهنمای بفرماید که وکیل بگیریم یا خودمان حضوری به دادگاه برویم خیلی لطف میکنید

04 اردیبهشت 1399 67

با سلام
چنانچه وجه را به شیوه ای غیر از نقدی به خریدار مسترد نموده اید که قابلیت استناد داشته باشد از قبیل واریز وجه یا پرداخت با وسیله چک و.... دادخواست تقابل تنفیذ اقاله را مطرح نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی