نیاز به کدملی در تعویض شناسنامه

سلام وقت بخیر پدر من حدود 30سال پیش فوت کرده وکد ملی در ثبت احوال ثبت نشده و به شعبه مربوطه رفتیم جواب نداد ثبت نشده احتمال اتباع ویا یتیم دزدی یا خیلی مشکلات دیگه دادن الان برای تعویض شناسنامه نیاز به کد ملی داریم وشناسنامه تعویض نمیشه نیاز به کد ملی داره

28 دی 1400 16

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا ثبت کدملی در سی سال پیش نه وجود خارجی داشت و نه الزامی بوده که نیاز به ثبت ان بوده باشد..
بنابر این چنانچه لزوم ثبت کدملی به هر دلیلی احساس گردد، می توانید دادخواست الزام اداره ثبت احوال به اختصاص یک رقم شماره کدملی برای ثبت در سند سجلی مذکور را مطرح نمایید..
مؤید باشید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی