نظر رویه قضایی و حقوقدانان در خصوص اسناد تجاری فاقد امضا

شخصی سند تجاری را بدون تاریخ در وجه دیگری صادر می نماید. تکلیف این سند را با توجه به نظریات حقوقدانان و رویه قضایی توصیح دهید

28 دی 1400 17

با سلام
کاربر محترم سوالاتتون بیشتر دانشگاهی هستش تا اینکه مساله حقوقی باشن و درصدد ارائه راه حل حقوقی برای آنها باشیم . در کل، اگر اسناد تجاری فاقد تاریخ، صادر شوند و رویه قضایی، حمایت های قانونی(مانند مسئولیت تضامنی صادر کنندگان اسناد تجاری و ...) را از آنها بدلیل نداشتن تاریخ صدور، بعمل نیاورد به عنوان طلب مدنی وفق مقررات قانون مدنی قابل تعقیب و مطالبه هستند.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی