عدم مدرک جهت توافق دوطرف

سلام من عدم تمکین گرفتم ولی در شروط عقدنامه نوشته شده خانم باید حتما تهران زندگی کند در صورتیکه من با رضایت کامل از ایشان و حتی ۳ دنگ ۳ دنگ شراکت در مرزن آباد زندگی می‌کردیم ولی رضایت کتبی ایشان را ندارم. چطور میشه ثابت کرد؟

28 دی 1400 16
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی