تعلق بیمه به شخص کارگری که سکته کرده

سلام همسر من سکته کرده در کارگاه بیمه از طریق کارگاه بوده آیا به ایشان دیه تعلق می گیره

29 دی 1400 23

سلام کاربرگرامی اگر حادثه درمحل کار اتفاق افتاده وکارگاه دارای بیمه حوادث ومسولیت می باشد می توانید از بیمه استفاده کنید وشامل بیمه فوت ونقص عضو وسایر مواردباشد واز محل بیمه غرامت طبق قراردادبیمه تعلق خواهد گرفت واگر بیمه نیست باید از کارفرما شکایت کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی