اخراج فرزند توسط پدر از خانه

راجب مسی که پدرش بخواهد از خانه بیرونش کرد باش و میخواهم ببینم میتونم شکایت کنم

30 دی 1400 74

با سلام
کاربر محترم در صورتی که فرزند به سن بلوغ نرسیده باشد پدر مجاز به همچین عملی نیست، زیرا بر طبق قانون نگهداری و حضانت فرزندان از تکالیف والدین است. اما در صورتی که پدر شما را از خانه بیرون کرده است و ضمن خارج کردن از خانه، به شما توهین نموده است میتوانید بابت توهین از ایشان شکایت نمایید.
در صورتی که فرزند دختر هستید تا زمان ازدواج و در صورتی که فرزند پسر هستید، تا سن ۱۸ سالگی می توانید در منزل پدری سکونت نمایید. اگر فرزند پسر هسنتید و دانشجو، تا زمان اتمام تحصیل میتوانید در منزل پدری سکونت داشته باشید.
موفق و موید باشید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی