سن قانونی سن رشد 18سال تمام است

سلام من پدرومادرم طلاق گرفتن بدتا16سالگی پیش پدرم بودیم بدمامانم حضانتمونوگرفتم اوردپیش خودش ولیشرایطم اینجاخیلی سخته میخواستم ببینم الان سنم قانونی شدن میتونم مستفل بشم به اجازه کسی نیازنیس؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
خوب 18سال تمام شدم ولی ازهردوطرف اذیت وازارمیبینم خواستم بدونم 1اینکه میتونن بزاربهزیستی منو 2اینکه 18تمام شدم الان خودم میتونم کارکنم خونه بگیرم نمیشه یعنی
01 بهمن 1400 27
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی