انتقال حقوق قرارداری کاری به نام همسر

کارمند پتروشیمی هستم میتونم حقوقم بنام همسرم بکنم؟

02 بهمن 1400 22

با سلام
کاربر محترم شما نمیتوانید حقوق خود را به نام همسرتان بکنید، زیرا خود شما با واحدی که برای آنان کار میکنید رابطه قراردادی کاری دارید نه همسرتان. اما میشود به واحد مالی اعلام کنید که حقوقتان به حساب خانمتان واریز شود اما اینکه حقوق کاریتون به نام همسرتان منتقل شود ، اینگونه نیست.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی