شروط مربوط ب طرح دعوای مطالبه سهم الارث

سلام بنده پدرم فوت شده و مادر و خوهران دادخواست کردن ک سهم و هر حقی ک دارند میخواهند برادر بزرگتر میخواهد کلیه حق انها را بپردازد ب شرط اینکه قاضی حق انهارا ب نام برادر بزنند اما اهنها درخواست برادر را قبول ندارند و میگویند فقط ب غریبه ن ب برادر ها ایا دولت این شرط انها را میپذیرد یا برادر میتواند تحت هر شرایط حق مادر و خواهر ها را پرداخت کند و سهم انها را قاضی ب نام برادر کند؟؟

02 بهمن 1400 31

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
قاعده ارث قاعده ای آمره هست و مطالبه سهم الارث حق قانونی وراث متوفی میباشد در صورت طرح دعوا از جانب خواهر و مادرتان دادگاه اقدام ب تقسیم ترکه خواهد کرد و مادر و خواهرتان مثل باقی وراث ب نسبت سهم الارث از ترکه متوفی ارث می‌برند و برادر در این موضوع نمی‌تواند شرطی بگذارد بعبارتی شرطی در این امر پذیرفته نیست و مادر و خواهران ودیگر وراث در قبال حق السهم خود از ترکه مختار و مخیر هستند
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی