واگذاری اموال به یکی از وراث نیاز به رضایت الباقی وراث دارد؟

سلام وقت شما بخیر. اگر فردی که فوت کرده مال و ثروت خودش را به یکی از فرزندانش واگذار کند. فرزندان دیگرش میتوانند سهم ارث خود را بخواهند؟

04 بهمن 1400 26

سلام و درود
کاربر محترم بستگی دارد که از چه طریقی به یکی از فرزندان اموال خود را انتقال داده است
اگر وصیت کرده باشد که اموالم را به فرزند .... واگذار نمودم در اینجان وصیت تا یک سوم ترکه صحیح است و الباقی باید به تایید ورثه برسد اما اگر در زمان حیات (زنده بودن) اموال خود را انتقال داده باشد دو حالت دارد یا مجانی انتقال داده است یا در عوض مالی انتقال داده است اگر مجاناً انتقا داده باشد با بررسی بیشتر می توان تصمیم گرفت که چه اقدامی انجام شود اما اگر معامله معوض بوده باشد راهی نیست و انتقال صحیح صورت گرفته
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی