خسارت از طریق دادگاه حقوقی

سلام #شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری کشور (( دادخواست مطالبه خسارت ۱۹ سال انتقال و اقامت اجباری در مناطق مرزی بنده از سازمان اوقاف)) را بدلیل اینکه موضوع تصدیق خسارت از سال ۱۳۹۲ از مقررات و قانون دیوان عدالت اداری حذف گردیده و مستند به ماده ۷۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور __ بطور قطعی رد نموده #فلذا خواهشمندم راهنمایی فرمائید بنده از چه طریق قانونی برای پیگیری احقاق حقم، دادخواست مطالبه خسارت بدهم؟ سپاس.

04 بهمن 1400 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی