چگونگی ارث درمذهب اهل تسنن....

سلام،ببخشید در سایت ها مطلبی مبتنی بر اینکه طبق قانون احوال شخصیه اهل تسنن،اگر پدری،دختر تک فرزند داشته باشد، به برادر و برادر زاده اش،ارث میرسد ایا درست است چنین چیزی؟ لازم به ذکر است که آن پدر،سالهاست تهران زندگی میکند ،ولی در شناسنامه اس اهل تسنن قید شده اگر پاسخ مثبت است،چگونه میتوان جلوی این اتفاق را گرفت؟

05 بهمن 1400 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی