توقیف ملک فروخته شده جهت مهریه

سلام، زمان فروش منزل به غیر در استرداد آن از سوی دادگاه جهت توقیف برای مهریه موثر است و فروش ملک مذکور حدودا 1 سال پیش قولنامه ای انجام شده و تقریبا 80 درصد مبلغ آن اخذ و الباقی در زمان تحویل و سند که به دلیل وجود مستاجر در ملک و وام بانکی فروش زمان دار توافق شده است.

06 بهمن 1400 32
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی