مرخصی استعلاجی عدم موافقت کارفرما

پزشک متخصص واسه من ده روز استعلاجی نوشته ولی کارفرما میگه به خاطر اینکه تست کرونات منفی شده مرخصیت پذیرفته نیست می خوام ببینم این کارش قانونیه آیا؟

06 بهمن 1400 38

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی