حدود فرد استفاده کننده از مشاعات ساختمان

استفاده اختصاصی از مشاعات ساختمان توسط برخی افراد چگونه است؟

06 بهمن 1400 12

با سلام
کاربر گرامی، مشاعات در ساختمان به قسمت‌هایی از آن گفته می‌شود که متعلق به اکثریت ساکنین ساختمان است و هیچ‌کسی حق انحصاری در خصوص مالکیت آن‌ها را ندارد. قانون مشاعات بر این موضوع تاکید دارد که استفاده‌ی شخصی از ملک عمومی جایز نیست، مگر با رضایت عموم. یعنی اگر یک شخص نتواند رضایت کل ساکنین را جلب کند، باطبع نخواهد توانست از امکانات مشترک ساختمان بهره‌ی شخصی بگیرد.
در نهایت استفاده اختصاصی از مشاعات آب ، برق و گاز ساختمان ممنوع است مگر اینکه از طرف کلیه ساکنین و مالکین واحدها، اجازه داشته باشد. در صورت صدور مجوز نیز، فرد استفاده کننده باید بنحوی استفاده نماید که استفاده آنها مانعی برای استفاده سایرین نباشد. در صورت ورود خسارت و ضرر، فرد استفاده کننده طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارت می باشد.
موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی