فاصله نصب لوله بخاري از ديوار همسايه

جهت نصب دودکش لوله بخاری چه فاصله ای باید با دیوار ملک مجاور رعایت شود؟

07 بهمن 1400 32

با درود؛
كاربر محترم؛ اصـولا لوله بخاري و دودكش نبايد در محدوده تحت نظارت ملك مجاور بوده باشد و مالك ملك در موقع اجراي ساختمان، بايستي دودكش و لوله بخاري را در ديوار تحت مالكيت خودش تعبيه كند، بطوريكه از نظر عُرفی و قانونی، نتـوان عنـوان مزاحمت به دیوار همسايه را بر آن بار نمـود..
مؤيد باشيد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی