مطالبه حقوق کارگر از کارفرما

یک نفر ده سال کار کرده، کارفرماش درست حقوقش نداده می تواند شکایت کند به دیوان عدالت اداری

07 بهمن 1400 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی