اضافه کار

سلام اگر مقدار اضافه کاری ۲ ماه را در سال ۹۸ پرداخت نکرده باشند الان باید به نرخ ۹۹ پرداخت کنند ؟ سلام خیر مبنای محاسبه زمان انجام کار است

07 اردیبهشت 1399 92

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی