طرق الزام قانونی دفترخانه اسناد رسمی به ارائه سوابق ثبتی

درود تو خاطرات اقوام می شنیدیم که سالها پیش ملکی پدر بزرگ در زنجان داشته و یکی از اقوام سند ملک را از منزل پدر مان دزدیده و پدر طرف رو از منزل بیرون انداخته و دیگر پی گیر ملک نشده ، بعد هفتاد سال مدارک انحصار وراثت پدر که تنها فرزند و وارث پدر بزرگ بوده و نامه نگاری با ثبت اسناد که اعلام کرده بوده سند رو گم کرده و تقاضای المثنی سند کرده بوده و آدرس ملک تو خونه ی ما اتفاقی پیدا شده ، آدرس ملک رو که شهر زنجان هست پیدا کردیم تونستیم از ثبت اسناد زنجان تصویر سند رو پیدا کنیم که فروشنده رو پدر ما معرفی کرده و خریدار همون فامیل هست و امضای اصل پدر رو داریم که با امضای مثلا پدر ما داخل اون سند متفاوت هست، در رابطه با این جریان به داستان دیگه ای هم شک کردیم ، پدر بزرگ سرقفلی مغازه ای که الان ارزش قابل توجه ای داره رو داشته و اون فرد فامیل رو که خواهر زاده اش می شده چون یتیم بوده پیش خودش سر پناه داده بوده وقتی پدر بزرگ فوت کرد پدر ما که کلید مغازه رو داشته رفته سر مغازه طرف برگشته گفته پدرت به من بدهکار بوده و مغازه رو به جای بدهی به من داده و پدر کلید رو گذاشته رو قرآن و گفته می سپارمت به خدا و هیچ مدرکی از طرف نخواسته که ببینهالان که متوجه جریان جعل کردن و دزدی سند ملک زنجان شدیم موندیم که حتما جریان مغازه ام این آقا کلاهبرداری کرده منتهی هیچ مدرکی در مورد مغازه نداریم و فقط چهار مغازه هستند که می دونیم یکیشون مال پدر بزرگ من بوده و اینکه تمام این جریانات چه مربوط به ملک زنجان و چه این مغازه در کدام دفتر خانه انجام و ثبت شدند ، با دفتر خانه صحبت کردیم حاضر نیست در مورد مغازه برامون پرونده های بایگلنیشو جستجو کنه و فقط پرونده ی ملک زنجان رو برامون در آورد که دیدیم کاملا ناقص بود چون نه برگه دارایی توش بود و نه انحصار وراثت پدر که اصل هر دو پیش ما هست ، چگونه می توانیم دفتر خانه را مجاب به همکاری کنیم ؟ آیا از طریق قانون می توانیم دفتر خونه رو مجبور کنیم اطلاعات لازمه پرونده رو در بیاره؟ ممنون می شم راهنمایمون کنید

10 بهمن 1400 53

با دزود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید دادخواست حقوقی با عناوین خواسـته مشخص جهت رسـیدگی در دادگاه حقوقی، از دفاتر خدمات قضایی ثبت و مطرح نمایید تا دادگاه در جریان رسـیدگی سـوابق ثبتی و اطلاعات مدنظر شما را از دفترخانه مذکور اسـتعلام نماید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی