نحوه اقدام برای دریافت سند ملکی

سلام وقتتون بخیر من یک خونه ویلایی حدود 6 ماه پیش خریدم. فروشنده(آقای حسینی) گفت سند در دست اقدامه و یکم زمان بره. این خونه 150 متره. در اصل یک زمین 300 متری بوده که به دو تا ویلایی 150 متری تقسیم شده که یکی از آنها را من خریدم. مالک زمین آقای شفیعی بوده و آقای حسینی ( فروشنده خونه ما) به صورت مشارکت در ساخت این زمین ساخته به این صورت که یکی از ویلایی ها برای ایشان باشد و دیگری برای آقای شفیعی. سند مادر به نام آقای اخباری بوده و این زمین به صورت قولنامه ای به چند نفر فروخته شده بوده که نفر آخر آقای شفیعی بوده که به صورت مشارکت در ساخت با آقای حسینی این زمین را ساختند و در نهایت ما یکی از این ویلایی ها خریدیم آقای حسینی برای سند به اداره ثبت مراجعه میکنند و پس از تکمیل مدارک که شامل نسخه های کپی برابر اصل قولنامه های قبلی بوده متاسفانه مدارک در اداره ثبت گم میشود. و وقتی اصل قولنامه ها را از آقای شفیعی درخواست میکنند تا دوباره درخواست خود را در اداره ثبت مطرح کنند آقای شفیعی از دادن قولنامه ها امتناع میکنند و پرونده سند در اداره ثبت نیمه کاره رها میشود چون برای مطرح کردن پرونده در هیات نیاز به قولنامه های قبلی تا قولنامه ای که به سند مادر می رسد میباشد. حال سوال من این است با توجه به مشکل به وجود آمده چطور میتوانم سند دریافت کنم؟

23 بهمن 1400 12

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید ایتـدا با ارسال اظهارنامه به فروشنده، الزام به ایفای تعـهد قرازدادی و تنطبم سند را از وی بخواهید،، در صورت عدم توفیق؛ به استناد مبایعه نامه، دادخواست الزام به ایفای تعـهد قراردادی و تنطیم سند رسمی بطرفیت فروشنده از دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید تا موضوع در دادگاه طرح و رسیدگی گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی