قولنامه

با سلام آيا براي خريد خانه حتما بايد قولنامه تنظيم شود يا انتقال سند در دفتر اسناد رسمي كافي است؟

16 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی