میزان مستمری به همسر دوم چقدر است

سلام ایا حقوق فرد بازنشسته در صورت فوت همسر اول و گرفتن دائم همسر دوم بصورت کامل به همسر دومش میرسه یا نصف میشه؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
خب ایشون 6 تا فرزند دارن اما همه متاهل هستن ایا به بچه هاشونم حقوق میرسه و اینکه ایا باید حقوق رو به اسم همسر دائمشون بزنن یا نیازی نیست خود به خود بعد فوت شوهر به همسر میرسه؟
12 فروردین 1401 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی