ثبت معاملات

سلام ببخشید مسئول دفتر ثبت چه معاملاتی را نباید ثبت کند؟

18 اردیبهشت 1399 160

با سلام خدمت شما
مستند به ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی