اموال دارای اعتبار

معاملات درباره ی اموال غیر منقول که بر طبق مقررات ثبت املاک هم ثبت شده چگونه دارای اعتبار می شود؟

18 اردیبهشت 1399 134

با سلام خدمت شما
کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی