امانت

سلام من ملکی را به امانت به پسرعموی خود سپردم اما او اقدام ثبت مالکیت ان کرده است ایا میتوان از او شکایت مطرح کرد؟

18 اردیبهشت 1399 92

با سلام خدمت شما
مطابق ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی