احداث محل کسب

اگر شخصی مستاجر در زمینی باشد که برای سکونت اجاره نموده و در ان جا اقدام به احداث محل کسب نماید تکلیف چه خواهد بود ایا تخلفی انجام داده است؟

18 اردیبهشت 1399 126

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی