احداث محل کسب

اگر شخصی مستاجر در زمینی باشد که برای سکونت اجاره نموده و در ان جا اقدام به احداث محل کسب نماید تکلیف چه خواهد بود ایا تخلفی انجام داده است؟

18 اردیبهشت 1399 144

با سلام خدمت شما
طبق ماده ی 5 ایین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهداییدر صورتی که فردی این عمل را انجام دهد در زمان انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناس بموقوفه پرداخت نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی