اسناد عادی بانک

اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی های بانک تعاون کشاورزی داده می شود ایا لازم الاجرا است؟

18 اردیبهشت 1399 120

با سلام خدمت شما کاربر گرامی
طبق ‌ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه 1348 باید گفت اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون وثيقه به شعب نمايندگيهاي بانك تعاون كشاورزي ايران داده
مي‌شود و همچنين اسناد عادي‌مربوط به هر گونه وام بدون وثيقه كه از طرف شركتهاي تعاوني روستايي و
اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي‌تعاوني كشاورزي به اشخاص پرداخت
مي‌شود مشروط به اين كه اصل مبلغ وام از پانصد هزار ريال تجاوز ننمايد از حيث اجراء تابع قوانين و مقررات‌مربوط
به اجراء مفاد اسناد رسمي است. نمونه اسناد مذكور به وسيله بانك تعاون كشاورزي ايران و سازمان مركزي
تعاون روستايي ايران تهيه خواهد‌شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی