بیمه

با سلام قرارداد بنده اسفند 98 به پایان رسید. برای دریافت بیمه بیکاری قرارداد و نامه عدم نیاز از کارفرما گرفتم. نامه عدم نیاز مهر و امضای کارفرما را دارد اما قرارداد فقط امضا شده است. در حال حاضر کارفرما خارج از ایران است و با توجه به وضعیت کرونا مشخص نیست که چه زمانی به ایران برگردد. در این شرایط برای دریافت بیمه بیکاری چه اقدامی باید انجام دهم؟

18 اردیبهشت 1399 121

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی