اسناد

با سلام خدمت شما سردفتران چه اسنادی را ثبت نمی نمایند؟؟؟

18 اردیبهشت 1399 104

با عرض سلام و درود خدمت شما
سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت
ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه
چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل
دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور‌دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن
واقع است یا رییس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان
دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی