قيد شرط داوري در قرارداد

سلام، آیا در قرارداد مشارکت در ساخت بابت ابطال مبایعه نامه پیش فروش واحد از طرف سازنده ، که بر خلاف شرایط توافق شده در متن قرارداد صورت گرفته است بایستی رای داوری را داشته باشیم یا مستقیما میتوان به مراجع قضایی دادخواست داد؟(شخص ثالث یعنی پیش خریدار در میان است و داور توسط او انتخاب نشده)

16 فروردین 1401 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی