الزام به تنظیم سند از طرف فروشنده

درود شبتون بخیر درمورد موضوع *الزام به سند* آیا *فروشنده* هم میتونه نسبت به خریدار حکم الزام به سند رو بگیره؟

16 فروردین 1401 18

بااحترام
کاربر محترم فروشنده باید الزام به پرداخت ثمن معامله نماید و اگر شخص مدیون نمیباشد با اظهار نانه به وی اطلاع دهید تا مشکلی ایجاد نشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی