هزینه های طلاق

اگر زوجه همه هزینه های دادگاه و نفقه و وکیل و مهریه را پرداخت کند و در اخر منجر به طلاق توافقی گردد کدام هزینه ها میتوان از زوج گرفت ؟

20 اردیبهشت 1399 59
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی