وکالت تام

خانه شریکی با همسرم داشتیم وقتی که فروخت کلش را به اسم خودش کرد و وقتی دید من ناراحت هستم سه دونگ خونه را وکالت تام داد به من آیا میتونم اون سه دونگ را به نام خودم بزنم بعدش مشکلی از نظر قانونی برام پیش نمیاد در ضمن من خودم شاغل بودم متشکرم

20 اردیبهشت 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی