انتقال دعاوی

انتقال دعاوی درباره ی اموال عمومی و دولتی به داوری چگونه صورت میگیرد؟؟؟

20 اردیبهشت 1399 102

با سلام
طبق ماده ی 456 داوری قانون ائین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی