انتخاب داور

با سلام چه افرادی را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد؟؟؟

20 اردیبهشت 1399 94

با عرض سلام
این افراد را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی