هزینه ی داوری

پرداخت هزینه های داوری برعهده ی کیست و چگونه محاسبه میشود؟

20 اردیبهشت 1399 201

عرض ادب و احترام
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر انکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همجنین میزان حق الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی