رسیدگی به دعوای داوری

در چه صورتی دادگاه برای داوری دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی ان دعوا خواهد بود؟

20 اردیبهشت 1399 158

با سلام
در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی