تعداد داوران

خسته نباشین اگر در قرارداد تعداد داوران مشخص نشود چه اقدامی باید انجام بدهیم ؟

20 اردیبهشت 1399 146
عرض سلام
در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی