اجرا نکرد رای

در یک دعوای داوری طرف مقابل بنده محکوم شده است و بعد از ابلاغ رای داوری را اجرا نکرده است حالا باید چکار کنیم؟ راهنماییم کنید لطفا

20 اردیبهشت 1399 228

با سلام
هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی