رد رای داوری

در صورتی که طرفین رای داور را به طورکلی یا قسمتی از ان را رد کنند چه تصمیمی گرفته میشود؟

20 اردیبهشت 1399 78
با سلام
هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی