برگشت پولی که برای کمک بوده

چند سال پیش به دلیل وضعیت مالی بد بنده؛ یکی از دوستان در نوبت های مختلف و بدون درخواست و یا تقاضای من مبالغی به کارت بانکیم واریز میکردند . هر بار که این کار انجام میدادن من مخالفت میکردم چون توانایی برگشت نداشتم و ایشان میگفتند نگران نباش من برگشتی نمی خواهم . گذشت و بعد از دو سال تقریبا ایشان متاسفانه چند بار به خارج از کشور که میرفتند ، این سری آخر به دلیل مریضی و عمل جراحی فوت میکنن . وکیلی که کارهای متفاوتی برای ایشان انجام میدادن از این موضوع با خبر میشوند و الان میگن من باید به گفته آن شخص که قبلا به بهزیستی کمک میکرده ؛ الان من باید هر ماه مبالغی تا حد تمام آن پول هاییی که به کارتم واریز شده به بهزیستی پرداخت کنم ؟؟ و جالب هست که الاننزدیک دو ماه ایشان فوت شده ولی شماره کارت مرحوم رو برام ارسال کرده این وکیل ..؟؟ آیا این پولی که روزی برای کمک به من داده شده الان حق گرفتنش اصلا وجود داره ؟؟ لطفا راهنمایی بفرمایید .

21 اردیبهشت 1399 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی