استفاده از پارکینک بدون مزاحمت نیازربه مجوز دارد؟

سلام.ما تو آپارتمان زندگی میکنیم. یه پارکینگی متعلق به ما هست. که از بقیه پارکینگ ها جداست. وپشتش یعنی ورودیی اون ۴متر تا رو اسفالت کوچه فاصله هست. میخوام یکم سایبان اضافه کنم هوایی تا بتونم ۲ماشین پشت هم پارک کنم بدون مزاحمت برای عبور ماشین ها رو اسفالت. ایا مجوز شهرداری میخواد.وقضیه چجوره.

نظر سوال کننده به پاسخ:
تشکر وسپاس
23 فروردین 1401 27

بااحترام
کاربر محترم پارکینک بیرون ملک دارید سوال ابهام دارد اگر داخل مجتمع باشید و ورودی داشته باشد و محصور نیازی به مجوز نمیباشد اما اگر در خیابان محل عبور خودرو های عبوری اشخاص گذری باشد نیاز دارد باید بردسی شوددرصورت نیاز به راهنمایی میتوانید از مشاوره تلفنی استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی